Info vedr. afhentning
Alle T-shirts bestilles og betales online. Bestilte T-shirts udleveres af instruktøren på det pågældende hold. Der forventes at blive leveret t-shirts en gang om måneden til og med opvisningen i marts.